Το συνεργείο μας ανταποκρίθηκε στην τοποθέτηση αντηλιακών μεμβρανών σε στέγαστρο ξενοδοχείου. Η τοποθέτηση έγινε ταχύτατα χωρίς να χρειαστεί να διακοπεί η λειτουργία του χώρου για μεγάλο διάστημα

Αντηλιακές Μεμβράνες